Centrum Organu Wierzyciela

  Centrum Organu Wierzyciela

  Informujemy, iż z dniem 1 października 2015 r. w Izbie Celnej w Szczecinie została uruchomiona centralna komórka - Centrum Organu Wierzyciela, a Dyrektor Izby Celnej w Szczecinie stał się właścicielem należności scentralizowanych, umocowanym procesowo do odzyskiwania zaległości Skarbu Państwa.

  Wierzyciel to podmiot uprawniony do żądania wykonania obowiązku lub do jego zabezpieczenia w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym.

  Wierzyciel ma obowiązek czuwania nad wykonaniem obowiązku przez zobowiązanego.
  W razie uchylania się zobowiązanego od wykonania obowiązku –wierzyciel powinien podjąć czynności zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych, zobowiązany jest zasadą obligatoryjnego obowiązku prowadzenia egzekucji administracyjnej. Zasada polega na tym, że jeżeli zobowiązany nie wykona obowiązku dobrowolnie- wierzyciel musi podjąć czynności zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych. Na wierzycielu w tym momencie ciąży obowiązek wszczęcia egzekucji. Przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych wierzyciel może informować zobowiązanego, w szczególności poprzez internetowy portal informacyjny, krótką wiadomość tekstową (sms), e-mail, telefon, faks- o terminie zapłaty należności pieniężnych lub jego upływie, wysokości należności pieniężnej, rodzaju i wysokości odsetek z tytułu niezapłacenia w terminie należności pieniężnej oraz grożącej egzekucji administracyjnej i mogących powstać kosztach egzekucyjnych.

  Centrum Organu Wierzyciela

  Zajmuje się wykonywaniem zadań wierzyciela w odniesieniu do obowiązków wynikających z:

  • wydanych przez naczelnika urzędu celnego decyzji, postanowień lub mandatów karnych,
  • przyjętych przez naczelnika urzędu celnego zgłoszeń celnych, deklaracji, informacji o opłacie paliwowej albo informacji o dopłatach,
  • wydanych przez dyrektorów izb celnych decyzji i postanowień,
  • wydanych przez dyrektora urzędu kontroli skarbowej decyzji w zakresie podatku akcyzowego oraz podatku od wydobycia niektórych kopalin,
  • orzeczeń sądowych, których wykonanie następuje w trybie przepisów ustawy z dnia  17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

  Centrum Organu Wierzyciela mieści się w dwóch lokalizacjach:

  Umiejscowione są w budynku Izby Celnej przy ul. Energetyków 55, 70-952 Szczecin

  Umiejscowione są w budynku Urzędu Celnego przy ul. Żołnierskiej 45, 71-210 Szczecin.  Referat I Centrum Organu Wierzyciela (Referat 1 COW) obejmuje:

  •   właściwość Dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej (województwo Lubelskie)
  •   właściwość Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu (województwo Wielkopolskie)

  mapa Polski z województwami lubelskim i wielkopolskim

  Godziny urzędowania: w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. Od 07:30 do 15:30

  Kontakt:

  • Telefoniczny pod numerem: 91 480 55 64, 91 480 55 62
  • Elektroniczny: icor1@szc.mofnet.gov.pl
  • Papierowy: adres do korespondencji: 

  Izba Celna w Szczecinie

  Referat I Centrum Organu Wierzyciela

  ul. Energetyków 55, 70-952 Szczecin  Referat II Centrum Organu Wierzyciela (Referat 2 COW) obejmuje:

  • właściwość Dyrektora Izby Celnej w Opolu (województwo Opolskie)
  • właściwość Dyrektora Izby Celnej w Przemyślu (województwo Podkarpackie)
  • właściwość Dyrektora Izby Celnej w Białymstoku (województwo Podlaskie)
  • właściwość Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie (województwo Zachodniopomorskie)
  • właściwość Dyrektora Izby Celnej w Warszawie (województwo Mazowieckie)

  mapa Polski z województwami: Opolskim, Podkarpacki, Podlaskim, Zachodniopomorskim, Mazowieckim

  Godziny urzędowania: w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. Od 07:30 do 15:30

  Kontakt:

  • Telefoniczny pod numerem: 91 480 55 77, 91 480 57 21
  • Elektroniczny: icor2@szc.mofnet.gov.pl
  • Papierowy: adres do korespondencji:

  Izba Celna w Szczecinie

  Referat II Centrum Organu Wierzyciela

  ul. Energetyków 55, 70-952 Szczecin  Referat III Centrum Organu Wierzyciela (Referat 3 COW) obejmuje:

  •  właściwość Dyrektora Izby Celnej w Gdyni (woj. Pomorskie)
  •  właściwość Dyrektora Izby Celnej w Łodzi (woj. Łódzkie)
  •  właściwość Dyrektora Izby Celnej w Olsztynie (woj. Warmińsko-Mazurskie)
  •  właściwość Dyrektora Izby Celnej w Toruniu (woj. Kujawsko-Pomorskie)
  •  właściwość Dyrektora Izby Celnej w Rzepinie (woj. Lubuskie)

  mapa Polski z województwami: Pomorskim, łódzkim, Warmińsko-Mazurskim, Kujawsko-Pomorskim, Lubuskim

  Godziny urzędowania: w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. Od 07:30 do 15:30

  Kontakt:

  • Telefoniczny pod numerem: 91 440 66 80, 91 440 65 08
  • Elektroniczny: icor3@szc.mofnet.gov.pl
  • Papierowy: adres do korespondencji: 

  Izba Celna w Szczecinie

  Referat III Centrum Organu Wierzyciela

  ul. Żołnierska 45, 71-210 Szczecin  Referat IV Centrum Organu Wierzyciela (Referat 4 COW) obejmuje swą właściwością następujące województwa:

  •   właściwość Dyrektora Izby Celnej w Katowicach (woj. Śląskie)
  •   właściwość Dyrektora Izby Celnej w Kielcach (woj. Świętokrzyskie)
  •   właściwość Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu (woj. Dolnośląskie)
  •   właściwość Dyrektora Izby Celnej w Krakowie (Małopolskie)

  mapa Polski z województwami:Śląskim, Świętokszyskim, Dolnośląskim, Małopolskim

  Godziny urzędowania: w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. Od 07:30 do 15:30

  Kontakt:

  • Telefoniczny pod numerem: 91 440 65 53, 91 440 66 06
  • Elektroniczny: icor4@szc.mofnet.gov.pl
  • Papierowy: adres do korespondencji: 

  Izba Celna w Szczecinie

  Referat IV Centrum Organu Wierzyciela

  ul. Żołnierska 45, 71-210 Szczecin  Wydział Centrum Organu Wierzyciela

  Godziny urzędowania: w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. Od 07:30 do 15:30

  Kontakt:

  • Telefoniczny pod numerem: 91 480 56 59, 91 480 55 98
  • Elektroniczny: icow@szc.mofnet.gov.pl
  • Papierowy: adres do korespondencji: 

  Izba Celna w Szczecinie

  Wydział Centrum Organu Wierzyciela

  ul. Energetyków 55, 70-952 Szczecin

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 16.10.2015 Data publikacji: 16.10.2015 12:03 Data ostatniej modyfikacji: 09.05.2016 13:36
  Autor: Michał Szadokierski Osoba publikująca: Michał Szadokierski Osoba modyfikująca: Anna Smolińska